NHA MAY KHOI CONG DIOXIN DA NANG 1 DIOXIN 1 HOI THAO 1 KHOI CONG DIOXIN DA NANG 3

Liên hệ

Văn phòng
ĐT : 028 3971 8680 /81 /85 /89 /90
Fax : (028) 395.626.715
- Mr. Trung (Kinh doanh): 0777 545 777
- Mr. Châu (Kỹ thuật): 0918 197 377
- Mr. Vinh (Tư vấn): 0934 188 839

Nhà máy
Tel : (028) 3766 1530 
Fax: (028) 3766 1531
- Mr. Dự ( Quản đốc ) : 0987 896 808 
 
   

Yêu cầu báo giá
Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Công ty:
Tiêu đề:
Nội dung:
Mã bảo vệ:

Điền các ký tự hình trên vào (không có khoảng trắng)

Hỗ trợ trực tuyến

hotline:

P. Kinh doanh: Mr. Trung

0777 545 777

P. Kỹ thuật: Mr. Châu

0918 497 377

P. Tư vấn: Mr. Vinh

0934 188 839