NHA MAY KHOI CONG DIOXIN DA NANG 1 DIOXIN 1 HOI THAO 1 KHOI CONG DIOXIN DA NANG 3

2. Hình thành & phát triển

1. Quá trình hình thành :

Năm 2000, sau hơn một thập kỷ mở cửa thị trường và hội nhập quốc tế, nền công nghiệp sản xuất hàng hóa tại Việt Nam phát triển vượt bậc đã kéo theo lượng rác thải công nghiệp và nguy hại phát sinh ngày càng lớn. Số rác thải này cần có đơn vị chuyên nghiệp tiếp nhận xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật. Trước nhu cầu đó, các cổ đông sáng lập đã quyết định thành lập Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc với mục tiêu thu gom và xử lý rác thải góp phần bảo vệ môi trường.

Tên gọi Công ty CP Môi trường Việt Úc được đặt dựa theo quốc tịch của các vị cổ đông sáng lập công ty. Các cổ đông sáng lập gồm: 

1.    Ông Nguyễn Ngọc Châu (Việt Nam)

2.    Ông Nguyễn Trung Việt (Việt Nam)

3.    Ông Hứa Hữu Bền (Việt Nam)

4.    Ông Pastrict (Úc)

Ngày 20/9/2001, Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc đã được Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp phép thành lập và hoạt động. Công ty là một trong những doanh nghiệp đầu tiên hoạt động xử lý chất thải nguy hại tại Việt Nam.

2. Các mốc phát triển:
 • Năm 2000: Công ty khởi công xây dựng Nhà máy Tái sinh và xử lý Chất thải nguy hại, tại lô B4 – B21 KCN Lê Minh Xuân. 

 • Năm 2002: Nhà máy xử lý chất thải đã hoàn chỉnh phần xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị và bắt đầu tiếp nhận chất thải để xử lý từ tháng 1 năm 2002. Lượng rác thải và phế liệu tiếp nhận trong năm khoảng 100 tấn.

 • Năm 2003: Tổng lượng rác thải và phế liệu tiếp nhận và xử lý đạt mức 1.000 tấn.

 • Năm 2005: Công ty đã mở thêm chi nhánh tại địa chỉ Lô B3-B20, bên cạnh nhà máy cũ. Tổng số lượng rác thải và phế liệu xử lý năm 2005 là trên 6.000 tấn. 

 • Năm 2010: Tổng số lượng chất thải và phế liệu tăng lên mức trên 10.000 tấn trong năm.

 • Năm 2015: Vượt mức 20.000 tấn chất thải và phế liệu.
 • Năm 2018: Đạt mức 30.000 tấn chất thải và phế liệu.

3. Định hướng tương lai:

 • Đặt mục tiêu tăng số lượng chất thải và phế liệu lên 50.000 tấn vào năm 2020.

 • Nâng cao hiệu suất xử lý rác thải bằng cách thay đổi trang thiết bị và công nghệ.

 • Mở rộng hoạt động vận chuyển và xử lý chất thải trên toàn quốc. Lập chi nhánh công ty tại các tỉnh Miền Trung và các tỉnh Miền Tây Nam Bộ nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải đang ngày một gia tăng tại khu vực này. 

 • Bên cạnh mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ của Công ty, chúng tôi tiếp tục tập trung đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các hình thức đào tạo ngắn và dài hạn, trong và ngoài nước cho cán bộ, nhân viên công ty; hợp tác với các trường đại học, các trung tâm đào tạo trong nước và quốc tế để tìm kiếm những tài năng trẻ phục vụ nhu cầu phát triển lâu dài của Công ty.
   

Hỗ trợ trực tuyến

hotline:

P. Kinh doanh: Mr. Trung

0777 545 777

P. Kỹ thuật: Mr. Châu

0918 497 377

P. Tư vấn: Mr. Vinh

0934 188 839