NHA MAY KHOI CONG DIOXIN DA NANG 1 DIOXIN 1 HOI THAO 1 KHOI CONG DIOXIN DA NANG 3

6. Chứng chỉ ISO

VINAUSEN đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT), thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:

1. Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:20152. Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:20153. Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khoe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Hỗ trợ trực tuyến

hotline:

P. Kinh doanh: Mr. Trung

0777 545 777

P. Kỹ thuật: Mr. Châu

0918 497 377

P. Tư vấn: Mr. Vinh

0934 188 839